Opinie mogą być dodawane jedynie przez klientów:
1. Zalogowanych,
2. Którzy wcześniej zakupili produkt, do którego chcą dodać opinię.

Opinie po dodaniu są weryfikowane przed administrację sklepu pod kątem występowania w nich obraźliwych lub niestosownych wyrazów i sformułowań. Wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) po przejściu weryfikacji z punktu 2 są wyświetlane w sklepie.