Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. wzięła udział w Podlaskim seminarium biznesowym 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r. Spotkanie było częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju. Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprezentowała swoją ofertę oraz miała możliwość nawiązania i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi z Belgii, jak i całej Europy.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w Podlaskim seminarium biznesowym 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. wzięła udział w Podlaskim seminarium biznesowym 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r. Spotkanie było częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju. Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprezentowała swoją ofertę oraz miała możliwość nawiązania i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi z Francji, jak i całej Europy.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w Podlaskim seminarium biznesowym 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Firma 4 Szpaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa bierze udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 1230,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 900,00 zł


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w dniach 18-22 października 2021 r.

Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Dywersyfikacja oferty firmy 4 Szpaki poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Typ projektu 1. wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 30.09.2022 r.
Budżet projektu: 850 640,00 PLN
W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 350 668,00 PLN

Celem strategicznym projektu jest stałe zwiększanie udziału w rynku krajowym i przemyślana ekspansja na rynki zagraniczne. Analizy rynku polskiego i interesujących nas rynków zagranicznych wykazały że wzrost konkurencyjności w określonym przez nas obszarze jest możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów biznesowych: wdrożenie ekoinnowacji produktowej i procesowej, zwiększenie mocy produkcyjnych firmy oraz zwiększenie sprzedaży krajowej i eksportowej. Kluczowym aspektem przedmiotowego projektu jest możliwość produkowania emulsji wodnych w stabilnych i powtarzalnych warunkach, które przy obecnym parku maszynowym nie są możliwe do utrzymania. Niniejsze przedsięwzięcie jest zatem pierwszym krokiem do zmierzenia się z największymi graczami na rynku, jak dr Irena Eris, czy Janda, które wiele lat wcześniej zaczęły podobnie produkować w warunkach rzemieślniczych, by obecnie zaspokajać potrzeby rynku w warunkach dużej skali, ale powtarzalnej i przede wszystkim bezpiecznej.

Niniejsza inwestycja została więc opracowana jako odpowiedz na zidentyfikowane sygnały z rynku. Wyzwania rynkowe postawiły przed nami wyzwania technologiczne:

  • - wdrożenie opracowanego w wyniku prac rozwojowych nowego produktu (krem na dzień i na noc) przy zastosowaniu wysokiej jakości składników naturalnych, a przy użyciu parku maszynowego zapewniającego technologiczną wykonalność na bardzo wysokim poziomie.
  • - zwiększenie mocy produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości produktu gotowego
  • - zwiększenie automatyzacji produkcji,
  • - wdrożenie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz ekoinnowacyjnego produktu

Dobrany park maszynowy pozwoli na wdrożenie energo- i zasobooszczędnych procesów produkcyjnych oraz rozpoczęcie produkcji nowych produktów firmy 4Szpaki – kremy emulsyjne na dzień na noc. Dodatkowo zakupiony zostanie wzór opakowania nowych produktów i maszyna do etykietowania produktów i opakowań.