REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Dzień Ziemi 2024“

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja pod nazwą Dzień Ziemi 2024, zwanej dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest właściciel sklepu internetowego www.4szpaki.pl prowadzonego przez 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, NIP: 9662135465, REGON: 385058923, KRS: 0000818491, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 690 800 823.

3. Akcja promocyjna trwa od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2024 (lub do wyczerpania zapasów)

4. Celem Akcji jest dołączenie bawełnianego woreczka przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów z serii WENA (https://4szpaki.pl/cztery-szpaki-x-kasia-sienkiewicz-wena) oraz przekazanie 10% dochodu ze sprzedaży produktów z serii WENA (https://4szpaki.pl/cztery-szpaki-x-kasia-sienkiewicz-wena) w terminie wskazanym w punkcie 3 fundacji Greenmind (ul. Kaleńska 7/33

04-367 Warszawa, KRS: 0000365733)

5. Akcja promocyjna dotyczy sklepu online: www.4szpaki.pl, sklepu stacjonarnego w Białymstoku (ul. Żelazna 7 lok. U1; 15-297 Białystok), , sklepu stacjonarnego w Białymstoku (ul. Miłosza 2 lok.63; 15-265 Białystok) oraz sklepu stacjonarnego w Warszawie (Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8 lok. 01, 03-736 Warszawa)

8. Rozliczenie Akcji promocyjnej nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

9. Rozliczone środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Green Mind: 12 8369 0008 0069 7213 2000 0070

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.4szpaki.pl

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).