REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Deo Badaj Się wspiera Fundację Pierwsi dla Piersi“

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja pod nazwą PROMOCYJNEJ „Deo Badaj Się wspiera Fundację Pierwsi dla Piersi“   zwanej dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest właściciel sklepu internetowego www.4szpaki.pl prowadzonego przez 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, NIP: 9662135465, REGON: 385058923, KRS: 0000818491, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 690 800 823.

3. Akcja promocyjna trwa od 9.10.2023 (00:00) do 31.10.2023 (23:59).

4. Celem Akcji jest zebranie i przekazanie przez Organizatora środków finansowych, w postaci 10% ze sprzedaży produktu o nazwie: Delikatny dezodorant w kremie BADAJ SIĘ (https://4szpaki.pl/delikatny-dezodorant-w-kremie-badaj-sie) w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej, na rzecz Fundacji Pierwsi dla Piersi (KRS: 0001031271, NIP: 9662176518).

5. Akcja promocyjna dotyczy sklepu online: www.4szpaki.pl, sklepu stacjonarnego w Białymstoku (ul. Żelazna 7 lok. U1; 15-297 Białystok), sklepu stacjonanego w Białymstoku (ul. Czesława Miłosza 2, lokal 63; 15-265 Białystok) oraz sklepu stacjonarnego w Warszawie (Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8 lok. 01, 03-736 Warszawa)

6. Rozliczenie Akcji promocyjnej nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

7. Rozliczone środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Pierwsi dla Piersi, 13 1020 1332 0000 1102 1429 5093.

8. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.4szpaki.pl

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).